Nolikums

Norises vieta: Mazirbe – Roja Distances: 53 km, 34 km un 11 km Laiks: 2018. gada 25. augusts

Kontrollaiki:

Mazirbe – Roja: ~ 53 km/ 7 h Kolka – Roja: ~ 34 km/ 5 h Ģipka – Roja: ~ 11 km/ 2 h

Starta un finiša laiki un vietas:

12:00 starts 53 km Mazirbē 14:00 starts 34 km Kolkā 17:00 starts 11 km Ģipkā 19:00 finišā Rojā gaidāmi pēdējie finišētāji

Precīzākus starta un finiša vietu aprakstus, kā arī dzirdinātavu atrašanās vietas skatīt sadaļā “ Trase“.

Pieteikšanās un reģistrācija

Skrējienam iespējams pieteikties mājas lapas sadaļā “ Pieteikties“. Pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas Jūsu pieteikums dalībnieku sarakstā būs redzams ar neapstiprinātu atzīmi līdz brīdim, kad būsiet samaksājis dalības maksu (informācija par dalības maksas pārskaitīšanu tiks nosūtīta uz Jūsu e-pasta adresi uzreiz pēc pieteikšanās).

Pieteikušies dalībnieki reģistrēties skrējienam aicināti sacensību dienā starta vietās (atbilstoši savai distancei), ne vēlāk kā pusstundu pirms attiecīgās distances starta (precīzāku informāciju skatīt sadaļā “ Trase“).

Dalības maksas

Augustā (līdz 24. augustam):

 • 11 km: 24 EUR
 • 34 km: 29 EUR
 • 53 km: 36 EUR

NB! Sacensību dienā pieteikties nebūs iespējams! Paldies par pieteikšanos savlaicīgi!

Ja sacensības tiek atceltas nepārvaramas varas dēļ (piemēram, nelabvēlīgi laika apstākļi vai vētra), dalības maksa netiek atgriezta, tomēr ir iespēja pārcelt dalību uz nākamo Baltijas Baso pēdu ultramaratonu. Dalības maksa netiek atgriezta arī gadījumā, ja skrējējs sacensībās nepiedalās.

Dalības maksa samaksājama, veicot pārskaitījumu ar šādiem rekvizītiem:

Latvijas Baskāju skriešanas biedrība
Banka: AS "Swedbank"
Konta numurs: LV91HABA0551041713423
Reģistrācijas numurs: 50008192561
Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet, par kuru personu tiek veikta apmaksa.

Grupas

Dalībnieki katrā distancē tiek dalīti grupās:

53km

S53/V53: Sievietes/vīrieši, kas dzimuši no 1978. līdz 1999. gadam

SS53: VS53: Sievietes seniores/Vīrieši seniori, kas dzimuši 1977. gadā vai vecāki

34km

S34/V34: Sievietes/vīrieši, kas dzimuši no 1978. līdz 2001. gadam*

SS34/VS34: Sievietes seniores/Vīrieši seniori, kas dzimuši 1977. gadā vai vecāki

11km

S11/V11: Sievietes/vīrieši, kas dzimuši no 1978. līdz 2001. gadam*

SS11/VS11: Sievietes seniores/Vīrieši seniori, kas dzimuši 1977. gadā vai vecāki


* Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, nepieciešama rakstiska vecāku atļauja.

Apbalvošana

Katrā distancē (53 km, 34 km, 11 km) tiek apbalvoti trīs ātrākie baspēdu skrējēji vīrieši un baspēdu skrējējas sievietes.

Ar piemiņas balvām tiek apbalvoti:

 • trīs ātrākie baspēdu seniori vīrieši un trīs ātrākās baspēdu seniores sievietes (grupās SS53, VS53, SS34, VS34, SS11, VS11);
 • trīs absolūti ātrākie skrējēji vīrieši un trīs skrējējas sievietes katrā distancē (53 km, 34 km, 11 km, ieskaitot skrējējus apavos).

Visi finišētāji saņems piemiņas balvu.

Vecuma ierobežojumi

53 km distancē aicinām piedalīties skrējējus no 18 gadu vecuma. 34 km un 11 km distancēs atļauts piedalīties no 16 gadu vecuma, nepilngadīgajiem pirms starta reģistratūrā iesniedzot rakstisku vecāku atļauju.

Atbildība

Katrs dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli, ko, piesakoties sacensībām, atzīmē pieteikuma anketā.

Medicīniskā palīdzība

Organizatori nodrošina kvalificēta mediķa klātbūtni sacīkstes laikā, kurš sniedz pirmo neatliekamo palīdzību un kuram pēc sportista apskates ir tiesības pieņemt lēmumu nepielaist pie starta vai noņemt no trases sacīkstes laikā. Apdrošināšana (veselības, nelaimes gadījumu) ir pašu dalībnieku ziņā.

Papildu informācija par skrējiena norisi

 • Skrējiens notiks gar pašu jūras krastu.
 • Dalībnieki saņems numurus, kuri jāpiesprauž uz krūtīm tā, lai tie būtu skaidri redzami visa skrējiena laikā.
 • Distancē atradīsies tiesneši, kuri fiksēs starpposmu laikus un kontrolēs dalībniekus.
 • Ja dalībnieks gūst traumu, kas liedz patstāvīgi nokļūt līdz finišam, lūdzam par to paziņot citiem dalībniekiem, kas šo ziņu var nodot tuvākajam trases tiesnesim, kurš sazināsies ar sacensību centru un organizēs evakuāciju uz finišu.
 • Dzērienu un uzkodu galdi būs pieejami ik pēc katriem 10-13 km. 53 km skrējējiem būs iespēja sev nepieciešamās uzkodas atdot organizatoriem pirms starta to nogādāšanai uz uzkodu un dzērienu galdiem nākamajās starta vietās. Precīza informācija par dzērienu punktu atrašanās vietām atrodama sadaļā " Trase".
 • Dalībnieki trasē, ja vēlas, var izmantot trekinga un slēpošanas nūjas.
 • Ir iespēja atstāt automašīnu Rojā un doties ar sabiedrisko transportu uz Mazirbi. Ja būs nepieciešams, nodrošināsim transfēru par papildus samaksu. Jūsu mantas no starta vietas uz finišu pārvedīsim bez maksas.

Kontaktinformācija

Ultramaratona organizators: Latvijas Baskāju skriešanas biedrība. Jebkuru jautājumu gadījumā saistībā ar Baltijas Baso pēdu ultramaratonu kontaktēties caur e-pastu pasts@bbultramarathon.com vai pa tālruni 26624221 (Baiba Ābelniece).

Atrunas

Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apstiprina savu piekrišanu tam, ka viņa personas dati būs publiski redzami sacensību mājaslapā.

Organizatori patur tiesības mainīt šī nolikuma saturu.

Nolikums pēdējo reizi mainīts 2018. g. 1. jūnijā.